Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kampanie społeczne o tematyce zdrowotnej – analiza treści i form przekazów komunikacyjnych

Creator:

Daszkiewicz, Magdalena

ORCID:

0000-0003-1466-2454

Subject and Keywords:

kampanie społeczne   marketing społeczny   promocja zdrowia   przekaz kampanii   komunikacja marketingowa

Abstract:

Zdrowie i zdrowy styl życia jest przedmiotem wielu kampanii społecznych, których celem jest budowanie świadomości, profilaktyka, promocja zachowań prozdrowotnych, pomoc w walce z chorobą oraz poprawa jakości życia chorych. Realizacja tych celów jest możliwa dzięki budowaniu przekazów, których treść wynika z przyjętego sposobu pozycjonowania, wyznaczającego kierunek działań komunikacyjnych. Dotarcie z przekazem do odbiorców wymaga wyboru odpowiednich form przekazu, których skuteczność zależy od analizy rynku docelowego oraz wykorzystania kreatywnych rozwiązań. Celem artykułu jest identyfikacja cech i form przekazów stosowanych w kampaniach społecznych dotyczących problematyki zdrowia i zdrowego stylu życia. W artykule wykorzystano zbiorowe studium przypadku kampanii społecznych o tematyce zdrowotnej nagrodzonych w konkursie Kampania Społeczna Roku organizowanym przez Akademię Komunikacji Społecznej. Analizie poddano hasła, podstawowe treści oraz formy przekazów, w wyniku której zidentyfikowano cechy kampanii o tematyce zdrowotnej mogące wpływać na jej skuteczność. Analizy dokonano w kontekście celów, rynków docelowych kampanii i sposobów pozycjonowania

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.124

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style ┼╝ycia

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm