Obiekt

Tytuł: Przyszłość opieki zdrowotnej w Polsce – nowe horyzonty

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Przyszłość opieki zdrowotnej w Polsce – nowe horyzonty

Tytuł odmienny:

The future of healthcare in Poland ‒ new horizons

Twórca:

Czerska, Iwona   Trojanowska, Angelika   Korpak, Tetiana

ORCID:

0000-0002-9680-6695   0000-0002-3546-138X   0000-0003-2209-3642

Temat i słowa kluczowe:

healthcare   e-health   health needs maps   coordinated care  
opieka zdrowotna   e-zdrowie   mapy potrzeb zdrowotnych   opieka koordynowana

Abstrakt:

The aim of the study is to present new healthcare solutions in Poland. The type of research methodology used is the analysis of literature and websites presenting modern solutions, including IT, in health protection. The concept of eHealth was discussed, focusing on the P1 platform and electronic medical records: e-ZLA, e-prescription and e-referral. The following aspects were pointed out: functionality, efficiency, safety, as well as technical and mental barriers related to the introduction of electronic medical records. Health needs maps were presented in the context of new challenges. Attention was drawn to the ongoing works on the new shape of maps, as well as their practical meaning for creating current health policy at the regional level. Innovative solutions in the mobile patient service were presented. The essence of coordinated care in the context of building links between basic health care, outpatient health care and hospitality (cooperation triangle) was discussed. The issue of a holistic approach to the needs of the patient as a consumer of health services was raised  

Celem opracowania jest przedstawienie nowych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej w Polsce. Rodzajem wykorzystanej metodologii badawczej jest analiza literatury przedmiotu oraz stron internetowych prezentujących nowoczesne rozwiązania, w tym informatyczne, w obszarze ochrony zdrowia. Omówiono koncepcję e-zdrowia, skupiając się na platformie P1 oraz elektronicznej dokumentacji medycznej: e-zwolnieniu, e-recepcie i e-skierowaniu. Wskazano na aspekty: funkcjonalność, wydajność, bezpieczeństwo, jak również na bariery techniczne oraz mentalne związane z wprowadzaniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Zaprezentowano mapy potrzeb zdrowotnych w kontekście nowych wyzwań. Zwrócono uwagę na trwające prace nad nowym kształtem map, a także ich praktycznym znaczeniem dla tworzenia bieżącej polityki zdrowotnej na poziomie regionalnym. Przedstawiono innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilnej obsługi pacjenta. Omówiono istotę opieki koordynowanej w kontekście budowania więzi między podstawową opieką zdrowotną, ambulatoryjną opieką zdrowotną a szpitalnictwem (trójkąt współpracy). Podniesiono kwestię holistycznego ujęcia potrzeb pacjenta jako konsumenta usług zdrowotnych

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

e-book  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99745   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.120

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Zdrowie i style życia

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lut 2023

Data dodania obiektu:

4 gru 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 832

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

2410

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/107929

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji