Object

Title: “The Women’s Matter Is a Legal Matter” ; „Kwestia kobieca jest kwestią prawną”

PLMET:

click here to follow the link

Title:

“The Women’s Matter Is a Legal Matter”  
„Kwestia kobieca jest kwestią prawną”

Creator:

Flam, Helena

Subject and Keywords:

emancipation   equal rights   women lawyers   women lawyers’ associations and societies   Weimar Republic   Federal Republic of Germany  
Republika Weimarska   emancypacja   równouprawnienie   prawniczki   stowarzyszenia i związki prawniczek   Republika Federalna Niemiec

Abstract:

In this article, the author considers women’s reformist milieus and women’s legal associations and unions, as well as investigates their development since the Weimar Republic until the 1950s. She discusses the actions of female lawyers educated in Germany as well as the activity of their associations with regard to the fight for equality. Even though German universities started to accept women to law studies at the beginning of the 20th century – and women could not sit exams or work in their profession until 1922 (except for several Lands) – it did not stop women from establishing their own associations and being active in forcing changes leading to equal education, employment, voting, or family and civil laws for both men and women. Their efforts were terminated by WWII. Nevertheless, the experience they had gained in the public activities bore fruits during the mobilisation of women at the time of conflict with regard to the wording of the Article 3 in the Constitution of the Federal Republic of Germany.  

Artykuł traktuje o kobiecych, reformatorskich środowiskach, zrzeszeniach i stowarzyszeniach prawniczych i śledzi ich rozwój od czasów Republiki Weimarskiej do la 50-tych XX-wieku. Autorka omawia działania kobiet-prawniczek wykształconych w Niemczech i tworzonych przez nie zrzeszeń na rzecz równouprawnienia kobiet. Choć uniwersytety w Niemczech dopiero na początku XX wieku zaczęły przyjmować kobiety na studia prawnicze, a do 1922 roku (z wyjątkiem kilku landów) nie mogły one składać egzaminów i pracować w zawodzie, nie przeszkadzało im to założyć swojego zrzeszenia i działać na rzecz zmian prowadzących do równego wykształcenia, zatrudnienia, praw wyborczych, rodzinnych i cywilnych dla mężczyzn i kobiet. Kres ich staraniom położyła II wojna światowa. Jednakże zyskane doświadczenie w działalności publicznej zaowocowało podczas mobilizacji kobiet w czasie konfliktu o zapisy artykułu 3 Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:100465   ISSN 2657-3679

DOI:

doi:10.34616/fs.19.2.125.142

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Helena Flam

Object collections:

Last modified:

Sep 26, 2022

In our library since:

Dec 8, 2019

Number of object content hits:

365

Number of object content views in PDF format

211

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/106344

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
„Kwestia kobieca jest kwestią prawną” Sep 26, 2022

This page uses 'cookies'. More information