Object

Title: Feigned Intimacy in Friends-with-Benefits Relationships ; Symulowana intymność w relacjach typu friends with benefits

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Feigned Intimacy in Friends-with-Benefits Relationships  
Symulowana intymność w relacjach typu friends with benefits

Creator:

Bieńko, Mariola

ORCID:

0000-0001-9165-906X

Subject and Keywords:

intimacy   friendship with benefits   hookup culture   gender  
intymność   przyjaźń z korzyścią/bonusem   kultura podrywu   płeć

Abstract:

In biographical narratives of young adults, the prolonging of the process of maturing involves a conscious decision to separate sex life from procreation and marriage. In social sciences, there is a considerable interest in the phenomenon of “hookup culture”, which represents a marked shift towards the acceptance of uncommitted sex among young adults in Western societies. The following article identifies and describes the social construction of friendship with benefits, which is defined as a relationship between cross-sex friends who engage in sexual activity on repeated occasions, but without commitment or romantic feelings. These relationships are considered as one of the short-term pairing strategies, i.e. not associated with plans to form a permanent relationship. The goal of the article is to present the results of a qualitative study based on 42 semi-structured interviews with women and men, aged 27–38, living with their parents in Warsaw. The analysis focuses on the question of the attitude of young adults regarding the friendship with benefits as one of the forms of relations performed by them in intimate relationships. Another aspect is their evaluation of this new dimension of relationships within the environment of their peers.  

W narracji biograficznej młodych dorosłych przedłużenie dojrzewania to świadome oddzielenie życia seksualnego od prokreacji i małżeństwa. Kultura „podrywu”, obrazująca wyraźną zmianę w kierunku akceptacji przez młodych dorosłych w zachodnich społeczeństwach przygodnego, nierelacyjnego seksu, wywołuje znaczne zainteresowanie w naukach społecznych. Prezentowany artykuł definiuje i opisuje społeczny konstrukt „przyjaźni z korzyścią/bonusem” definiowanej jako relacja, w której przyjaciele przeciwnej płci utrzymują ze sobą powtarzalne kontakty seksualne, wykluczają jednak romantyczne uczucie i zaangażowanie. Związki te postrzegane są jako krótkoterminowe strategie dobierania się w pary, niezwiązane z planem stworzenia stałego związku. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań jakościowych opartych na 42 na wpół ustrukturalizowanych wywiadach z kobietami i mężczyznami w wieku od 27 do 38 lat, zamieszkującymi z rodzicami w Warszawie. Analiza skupia się na zobrazowaniu stosunku młodych dorosłych do friendship with benefits jako jednej z form realizowanych przez nich samych relacji w intymnym związku, jak i oceny tego nowego wymiaru relacyjności w środowisku ich rówieśników.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:100458   ISSN 2657-3679

DOI:

doi:10.34616/fs.19.2.8.25

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Mariola Bieńko

Object collections:

Last modified:

Sep 26, 2022

In our library since:

Dec 8, 2019

Number of object content hits:

1 331

Number of object content views in PDF format

265

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/106335

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information