Object

Title: Granice wolności wyznania w Polsce i we Francji – studium porównawcze

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Granice wolności wyznania w Polsce i we Francji – studium porównawcze

Alternative title:

The boundaries of freedom of religion in Poland and France - a comparative study

Creator:

Stępień, Jakub

Subject and Keywords:

wolność wyznania   Kościół katolicki   wolność religii i sumienia   konstytucja

Abstract:

The paper presents and describes legal solutions of freedom of religion in the legal systems of the Polish Republic and the French Republic. Both – the legislation and selected jurisdiction of constitutional courts – are analyzed comparatively for interpretation and implementation of the principle of freedom of religion, the direct guarantee of freedom of worship resulting from it, as well as ways to determine the limits of this principle towards members of the Catholic Church. Presenting the differences in the way of including, guaranteeing the boundaries, interpretation and implementation of the principle itself serves to show that, within the same doctrine of separation of the church and the state, the realization of freedom of religion, including the determination of its borders, does not follow one strictly defined pattern  

W artykule zostały zaprezentowane oraz omówione rozwiązania prawne dotyczące kwestii wolności wyznania w porządkach konstytucyjnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz V Republiki Francuskiej. Analizie porównawczej zostały poddane zarówno ustawodawstwo, jak i wybrane orzecznictwo organów kontroli konstytucyjnej pod kątem interpretacji oraz realizacji zasady wolności wyznania, wynikającej z niej bezpośrednio gwarancji wolności kultu, a także sposobów określenia granic tejże zasady wobec członków Kościoła katolickiego. Zaprezentowanie sposobów ujęcia oraz interpretacji zasady wolności służy ukazaniu, iż w ramach tej samej doktryny o separacji kościoła od państwa realizowanie wolności wyznania, w tym również wyznaczenie jej granic, nie przebiega według jednego, ściśle określonego schematu

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108790   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 54-70

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

May 27, 2020

Number of object content hits:

543

Number of object content views in PDF format

550

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104497

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information