Object

Title: Problem of the EU membership of the Turkish Republic of Northern Cyprus ; Problem członkostwa Tureckiej Republiki Cypru Północnego w Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problem of the EU membership of the Turkish Republic of Northern Cyprus  
Problem członkostwa Tureckiej Republiki Cypru Północnego w Unii Europejskiej

Creator:

Kolarz, Stefania

ORCID:

0000-0003-4867-6387

Subject and Keywords:

de facto state   TRNC   Apostolides   Green Line Regulation  
państwo de facto   TRCP   Apostolides   Rozporządzenie ws. Zielonej Linii

Abstract:

Despite the unresolved dispute over the proclamation of the Turkish Republic of Northern Cyprus, the Republic of Cyprus joined the European Community in 2004. TRNC was recognized only by Turkey which, unlike the EU, affirms that the north of the island, in the absence of effective control of the Republic of Cyprus, does not belong to the Union. What is the legal status of the TRNC in the Union and the impact of EU accession on resolving the dispute?  

Pomimo toczącego się sporu wokół utworzenia Tureckiej Republiki Cypru Północnego, Cypr przystąpił do Wspólnoty Europejskiej w 2004 r. TRCP została uznana jedynie przez Turcję, która w przeciwieństwie do UE utrzymuje, że północ wyspy, wobec braku efektywnej kontroli Republiki Cypryjskiej, nie należy do Unii. Jaki jest zatem status prawny TRCP w Unii oraz jaki był wpływ przystąpienia do UE na rozwiązanie sporu?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95895   ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.061

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Stefania Kolarz

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Jul 13, 2019

Number of object content hits:

867

Number of object content views in PDF format

935

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103026

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information