Object

Title: Rycerscy spadkobiercy księcia Świętopełka "nakielskiego" z rodów Lisów i Wierzbnów. Studium historycznoprawne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rycerscy spadkobiercy księcia Świętopełka "nakielskiego" z rodów Lisów i Wierzbnów. Studium historycznoprawne

Creator:

Kruszewski, Tomasz (1964- )

ORCID:

0000-0003-3202-2805

Subject and Keywords:

medieval times   knights ancestry   Lis family   Wierzbnowie Family   history of system and law   diplomatic   laws   judicial books   legal acts  
średniowiecze   rody rycerskie   Lisowie   Wierzbnowie   historia ustroju i prawa   kodeksy dyplomatyczne   księgi sądowe   czynności prawne

Abstract:

The author developes the issues, which were indicated in the book titled 'Origin of first Piasts of Wielkopolska (offspring of Mieszko III the Old and his sons) in the foreground of Duke's of Pomerania origin. Historical-law and genealogical study, Wrocław 2017. This book admits a particular influence of oral tradition. Unlike the “positivists” a special importance is attached to so called “ancestral memory”, that is showed in works of Kantzow, Thebesius, Sommersberg,or Sinapius (apart from the occuring mistakes in their works) are held for sources of wisdom, that means, as Kanstzow wrote, that all the dukes of Pomerania were of one origin and it is a fact, not a kind of fairy tale of pomeranian historiographer. The same as in Metryka Koronna (Metrica Regni Poloniae) it was written that Braniccy ancestors of Gryf family are also descendants of pomeranian dukes, it is not an invention (which can be charged upon some of magnates). The book is: a historical-law study or genealogical or both of them. It may not be called the second one, because it does not use the required in this field construction of biographical notes, that is why genealogical tables were consciously omitted (in the first part they include only aspects not mentioned in the work). It is a synthesis, which rules itself irregularly: only printed and internet sources were described, seldom archival material was related to. The origin of Lis and Wierzbnowie Family is not talked over, due to the study, made in previous book. I will only mention, that the origin of eastpomeranian dukes and their knight relatives can be the object of lawyer's interest, who sees this problem as a process, in which he gathers the collected elements to create the whole.  

Autor rozwija problematykę zapowiedzianą w książce Rodowód pierwszych Piastów wielkopolskich (potomstwo Mieszka III Starego i jego synów) na tle rodowodu książąt pomorskich. Studium historycznoprawne i genealogiczne, Wrocław 2017. Ta książka przyznaje szczególną rolę ustnej tradycji. W odróżnieniu od tzw. „pozytywistów” przykłada się istotną wagę do tzw. pamięci rodowej, czyli dzieła Kantzowa, Tebesjusza, Sommersberga, czy Sinapiusa (oprócz występujących w ich dziełach ewidentnych pomyłek) uważa się za źródła wiedzy, czyli jak Kantzow pisał, że wszyscy książęta pomorscy byli z jednego rodu, to jest fakt, a nie jakaś bajka pomorskiego dziejopisa. Tak samo jak w Metryce Koronnej zapisano, że Braniccy herbu Gryf to potomkowie książąt pomorskich, to nie jest to zmyślenie (co wielu innym magnatom można akurat zarzucać). Czym jest ta książka: studium historycznoprawnym, czy genealogicznym, a może jednym i drugim. Tym ostatnim nie jest, bo nie posługuje się, wymaganą w tej dziedzinie nauki konstrukcją biogramów, stąd też świadomie pominięto tablice genealogiczne (w pierwszej części obejmują one tylko rzeczy nieopisywane w publikacji). Jest to synteza, która rządzi się własnymi prawami: omówiono tylko źródła drukowane oraz dostępne w wersji elektronicznej (zwłaszcza w części drugiej), sporadycznie sięgając do źródeł archiwalnych. Nie omawia się pochodzenia rodu Lisów i Wierzbnów, bo uczyniono to w poprzedniej książce. Przypomnę tylko, że pochodzeniem książąt wschodniopomorskich, jak i ich rycerskich krewnych, może – zdaje się – zajmować prawnik, który widzi ten problem jako proces poszlakowy, w którym zbiera zgromadzone elementy w całość.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Stawarska-Rippel, Anna. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:96186   ISBN 978-83-66066-29-8

Language:

pol

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tomasz Kruszewski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 16, 2022

In our library since:

Aug 26, 2019

Number of object content hits:

9 426

Number of object content views in PDF format

10231

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102898

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information