Obiekt

Tytuł: Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1918)

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1918)

Twórca:

Dolata, Tomasz

Temat i słowa kluczowe:

Polish Kingdom   intellectual property   intellectual property law   history of copyright law   history of inventive law   history of combating unfair competition   history of protection of a business name  
Królestwo Polskie   własność intelektualna   prawo własności intelektualnej   historia prawa autorskiego   historia prawa wynalazczego   historia zwalczania nieuczciwej konkurencji   historia ochrony firmy handlowej

Opis:

Wydanie drugie rozszerzone

Abstrakt:

The monograph concerns research on individual fields of intellectual property law in the Kingdom of Poland (1815-1918), that is copyright, inventive law, combating unfair competition and protection of the business name. In addition, the issues related to the science and legal journalism in the field of intellectual property in the Kingdom of Poland are presented in the work. The author proves that despite unfavorable historical conditions (dependence on the Russian Empire and its outdated legislation), all areas consisting of intellectual property developed in the Kingdom of Poland, although not uniformly and with varying intensity. The conducted research allowed the author to assign particular fields of intellectual property law in the Kingdom of Poland to appropriate theoretical models appearing in European legislation.  

Monografia dotyczy badań nad poszczególnymi dziedzinami prawa własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1918) czyli prawem autorskim, prawem wynalazczym, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i ochroną firmy. Ponadto w pracy przedstawiono zagadnienia związane z nauką i publicystyką prawniczą w sferze własności intelektualnej w Królestwie Polskim. Autor dowodzi, iż pomimo niekorzystnych uwarunkowań historycznych (zależność od Cesarstwa Rosyjskiego i jego nienowoczesnego ustawodawstwa), wszystkie dziedziny wchodzące w zakres własności intelektualnej rozwijały się w Królestwie Polskim, chociaż niejednolicie i z różną intensywnością. Przeprowadzone badania pozwoliły na przyporządkowanie poszczególnych dziedzin prawa własności intelektualnej w Królestwie Polskim do odpowiednich modeli teoretycznych występujących w prawodawstwach europejskich.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Stawarska-Rippel, Anna. Rec.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

e-book  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95556   ISBN 978-83-66066-60-1

DOI:

10.34616/23.19.017

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 139)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Tomasz Dolata

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 lip 2023

Data dodania obiektu:

11 kwi 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

946

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1227

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102016

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji