PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1918)

Creator:

Dolata, Tomasz

Subject and Keywords:

Królestwo Polskie   własność intelektualna   prawo własności intelektualnej   historia prawa autorskiego   historia prawa wynalazczego   historia zwalczania nieuczciwej konkurencji   historia ochrony firmy handlowej

Description:

Wydanie drugie rozszerzone

Abstract:

Monografia dotyczy badań nad poszczególnymi dziedzinami prawa własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1918) czyli prawem autorskim, prawem wynalazczym, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i ochroną firmy. Ponadto w pracy przedstawiono zagadnienia związane z nauką i publicystyką prawniczą w sferze własności intelektualnej w Królestwie Polskim. Autor dowodzi, iż pomimo niekorzystnych uwarunkowań historycznych (zależność od Cesarstwa Rosyjskiego i jego nienowoczesnego ustawodawstwa), wszystkie dziedziny wchodzące w zakres własności intelektualnej rozwijały się w Królestwie Polskim, chociaż niejednolicie i z różną intensywnością. Przeprowadzone badania pozwoliły na przyporządkowanie poszczególnych dziedzin prawa własności intelektualnej w Królestwie Polskim do odpowiednich modeli teoretycznych występujących w prawodawstwach europejskich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Stawarska-Rippel, Anna. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-60-1

DOI:

10.34616/23.19.017

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 139)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tomasz Dolata

Autor opisu:

TK