Obiekt

Tytuł: An attempt to define cohabitation in opposition to marriage ; Próba zdefiniowania kohabitacji w opozycji do małżeństwa

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

An attempt to define cohabitation in opposition to marriage  
Próba zdefiniowania kohabitacji w opozycji do małżeństwa

Twórca:

Wieteska, Magda

ORCID:

0000-0002-1174-609X

Temat i słowa kluczowe:

cohabitation   concubinage   consensual relationship   family   marriage   love   sex  
kohabitacja   konkubinat   związek konsensualny   rodzina   małżeństwo   miłość   seks

Abstrakt:

Modern marriages are concluded based on much greater freedom in perceiving marriage as a social obligation, autonomy of both partners and – to the largest extent – they form a legalized relationship preconditioned by emotional needs. Similar characteristics are part of cohabitation, with the exception of its formalization in the legal sense. The author of the article strives to bring closer the similarities and differences between cohabitation and marriage without attempting to assess which of these relationships is more valuable. Discussed concepts The author of the article presents and discusses theoretical assumptions, legal regulations and models of cohabitation and marriage. Differences and similarities between marriage and cohabitation were shown. In the opinion of the author of the article, reflections on the superiority of marriage to cohabitation are not justified. Such an evaluation is besides stymied by many factors. One of them is the lack of precise definition of a consensual relationship, what its time frames are, what the issue of parenthood looks like in it, a division of home duties etc.  

Współczesne związki małżeńskie konstytuowane są w oparciu o dużo większą wolność w rozumieniu małżeństwa jako społecznego obowiązku, autonomię obojga partnerów oraz – w największej mierze – stanowią zalegalizowaną relację uwarunkowaną potrzebami uczuciowymi. Podobne założenia przyświecają kohabitacji, z wyłączeniem jej formalizacji w sensie prawnym. Autorka artykułu stara się przybliżyć podobieństwa i różnice pomiędzy kohabitacją a małżeństwem bez próby oceny, która z tych relacji jest bardziej wartościowa. Omówione koncepcje. W artykule przedstawiono i omówiono założenia teoretyczne, uregulowania prawne oraz modele kohabitacji i małżeństwa. Wykazano różnice oraz podobieństwa pomiędzy małżeństwem i kohabitacją. W przekonaniu autorki artykułu rozważania nad wyższością małżeństwa wobec kohabitacji nie są zasadne. Wartościowanie takie utrudnia zresztą wiele czynników. Jednym z nich jest brak dookreślenia, czym jest związek konsensualny, jakie są jego ramy czasowe, jak wygląda w nim kwestia rodzicielstwa, podziału obowiązków domowych etc.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94149   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20181.417.438

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

Licencja:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   kliknij tutaj, żeby przejść  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   kliknij tutaj, żeby przejść

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

28 mar 2022

Data dodania obiektu:

18 sty 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

796

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

885

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101437

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji