Object

Title: Cultural experience of the young generation in Polish families in the Vilnius cultural borderland ; Kulturowe doświadczanie młodego pokolenia w polskich rodzinach na wileńskim styku kultur

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cultural experience of the young generation in Polish families in the Vilnius cultural borderland  
Kulturowe doświadczanie młodego pokolenia w polskich rodzinach na wileńskim styku kultur

Creator:

Szerląg, Alicja

ORCID:

0000 0002 0773 3245

Subject and Keywords:

family home   identity   cultural space of the family   dimensions of the cultural identification  
dom rodzinny   tożsamość   kulturowa przestrzeń rodziny   wymiary kulturowej identyfikacji

Abstract:

The aim of this study was to define the specificity of the cultural experiences of the young generation of Poles in the Vilnius cultural borderland, in particular regarding their cultural identifications in family environment. The research exploration, concerning the above outlined issues, was carried out with the application of the method of diagnostic survey. The research embraced 106 teenagers coming from Polish families, and living in the Vilnius region. Relying on the conclusions from own research, carried out amongst the young generation of Poles living in the Vilnius area, a conceptualisation of the cultural space of the family in a borderland took place, followed by the distinction of its primary dimensions, i.e. the extant, succeeded and accomplished. With reference to each of the latter the author described generating factors that are of key importance in the process of the cultural identification of the young generation functioning in the cultural borderland. On such grounds the conclusions tackled not only the cultural orientations of the researched, but equally their cultural capital with regards to the process of establishing a community in the multicultural environment. For the latter, the culture of the borderland proves to function as a point of reference, entailing cross-cultural and cross-national features.  

Celem niniejszego opracowania uczyniono określenie specyfiki kulturowego doświadczania młodego pokolenia Polaków na wileńskim styku kultur, a w szczególności ich kulturowe identyfikacje dokonujące się w ich środowisku rodzinnym. Eksplorację badawczą, czyniącą przedmiotem poznania wskazaną powyżej problematykę, przeprowadzono z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego. W badaniach uczestniczyło 106 nastolatków wywodzących się z polskich rodzin zamieszkujących na Wileńszczyźnie. Rezultatem przeprowadzonych badań jest konceptualizacja kulturowej przestrzeni rodziny na styku kultur, dzięki której możliwe było wyróżnienie jej podstawowych wymiarów: dziedziczonego, zastanego i realizowanego. W obrębie każdego z tych wymiarów wskazano na czynniki je generujące, które odgrywają istotną rolę w procesie kulturowej identyfikacji młodego pokolenia funkcjonującego na pograniczu kulturowym. Na podstawie wyników wnioskowano nie tylko o kulturowych orientacjach badanych ale także o ich kulturowym kapitale w zakresie budowy wspólnoty w środowisku wielokulturowym, dla której odniesieniem w ich codzienności jest kultura pogranicza o międzykulturowej i ponadnarodowej proweniencji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94132   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20181.157.169

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Jan 18, 2019

Number of object content hits:

154

Number of object content views in PDF format

194

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101421

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information