Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bezpieczeństwo i porządek publiczny a konstytucyjna ochrona wolności zgromadzeń – prawna problematyka utrwalania obrazu dla potrzeb organów ścigania w tle z niemieckim prawem o zgromadzeniach

Creator:

Iluk, Łukasz

Subject and Keywords:

wideorejestracja zgromadzeń   czynności operacyjno-rozpoznawcze Policji   prawo zgromadzeń

Abstract:

Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny stanu regulacji prawnych w zakresie wideorejestracji zgromadzeń. Inspiracją do przedmiotowych rozważań były grudniowe wydarzenia przed siedzibą Sejmu w 2016 roku. Na wstępie zostanie przybliżony stan faktyczny wydarzeń, a następnie przedstawi się unormowania w materii zapisu obrazu. Ponadto w oparciu o przeprowadzoną ankietę wybranych organów policji zostanie wykazane, że obowiązująca regulacja prawna nie jest wystarczająca. Z tego powodu na podstawie podjętych rozważań sformułowane zostały we wnioskach postulaty de lege ferenda. Dla porównania Autor prezentuje niemieckie regulacje prawne w zakresie utrwalania obrazu i dźwięku przez organy policji podczas zgromadzeń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red   Ławniczak, Artur (1960- ). Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65653-40-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (eMonografie Katedry Prawa Konstytucyjnego ; 1)

Is part of:

bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

Rights holder:

Copyright by Łukasz Iluk