Obiekt

Tytuł: Wolność zgromadzeń : Rozdział III. Wolność zgromadzeń w ujęciu prawnoporównawczym

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Wolność zgromadzeń : Rozdział III. Wolność zgromadzeń w ujęciu prawnoporównawczym

Temat i słowa kluczowe:

constitutional law   human rights   freedom of assembly   manifestation   counter-manifestation   assembly   cyclical assembly   Constitution of the Republic of Poland   the European Court of Human Rights   The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms  
prawo konstytucyjne   prawa człowieka   wolność zgromadzeń   manifestacja   kontrmanifestacja   zgromadzenie   zgromadzenie cykliczne   Konstytucja RP   Europejski Trybunał Praw Człowieka   Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Abstrakt:

The monograph concerns the freedom of assembly which is considered the foundation of democracy. To exercise this right is to freely express one’s opinion, whether it pertains to the functioning of the state, the functioning of any particular community or any other matter. It is not the state but rather an individual who is the beneficiary of the freedom of assembly. Thus, the task is for the state to guarantee to the individuals — even if their opinions are contrary to the majority — the ability to publicly display said opinions. In this collective monograph we present theoretical and practical aspects of excising the freedom of assembly, as well as the evaluation of the effect of the actions taken by the state legislature, consisting of numerous substantial changes of the law — the Act on Assemblies.  

Monografia poświęcona została wolności zgromadzeń, uznawanej za fundament demokracji. W ramach tej wolności każdy może swobodnie wyrazić swój pogląd zarówno w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem państwa czy też konkretnej wspólnoty, jak i każdego innego zagadnienia. Beneficjentem wolności zgromadzeń jest bowiem jednostka, a nie państwo. Rolą państwa staje się zapewnienie jednostkom – nawet gdy ich poglądy pozostają w sprzeczności z poglądami większości – możliwości ich publicznego przedstawienia. W przygotowanym zbiorowym opracowaniu monograficznym prezentujemy nie tylko teoretyczne i praktyczne aspekty towarzyszące realizacji wolności zgromadzeń, ale także ocenę efektów działań prawodawcy krajowego, który w ostatnim czasie dokonał wielu istotnych modyfikacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo eBooki.com.pl

Współtwórca:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red   Ławniczak, Artur (1960- ). Rec.

Data wydania:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-65653-40-6

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (eMonografie Katedry Prawa Konstytucyjnego ; 1)

Jest częścią:

bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

Właściciel praw:

Copyright by Authors and Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 mar 2023

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101252

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Pobierz opisy publikacji składowych w formacie RDF:

RDF ZIP

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji