Object

Title: Disability in Islamic Law : historical applications and today’s challenges

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Disability in Islamic Law : historical applications and today’s challenges

Alternative title:

Niepełnosprawność w prawie islamskim : historyczne zastosowania i dzisiejsze wyzwania

Creator:

Wentz, Agata

Subject and Keywords:

disability   islam   Sharia   Quran   sunnah   Islamic law  
niepełnosprawność   szariat   islam   prawo islamu   Koran   sunna   autyzm

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski  
Streszcz. art. w jęz. pol.

Abstract:

The author of the article conducts an analysis of Islamic law’s perspective on disability by examining disability-related terminology and some texts from the primary legal sources of Islam – the Qur’an and the Sunnah. After a brief overview of the Muslim faith and the nature of Islamic jurisprudence, the chapter proceeds with a description of the nomenclature related to disability followed by a brief overview of historical perceptions. The paper concludes with insights into the condition of autistic children in the United Arab Emirates today  

Autor w prezentowanym artykule przeprowadza krótką analizę stosunku prawa muzułmańskiego do osób niepełnosprawnych. Analiza opiera się na zaprezentowaniu nomenklatury oscylującej wokół szeroko pojętej problematyki niepełnosprawności fizycznej i umysłowej, zawartej w prymarnych źródłach muzułmańskiego prawa, czyli w Koranie i Sunnie, a także na zbadaniu wybranych tekstów z Koranu i Sunny. Artykuł otwiera syntetyczny opis islamu jako systemu religijnego, a także jako systemu prawnego, który reguluje postępowanie wobec osób niepełnosprawnych. Ostatni podrozdział rzuca światło na współczesny stosunek społeczeństwa wobec dzieci ze spektrum autyzmu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Słowa kluczowe: niepełnosprawność, szariat, islam, prawo islamu, Koran, Sunna, autyzm.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93971   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

865

Number of object content views in PDF format

1004

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/100071

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information