Details zum Objekt: Wybrane przejawy sowietyzacji Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej na początku lat trzydziestych XX wieku w rozpoznaniu Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego i władz politycznych II RP — część I

PDF
Struktur
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem.

Siehe auch

Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen