Details zum Objekt: Grafiki jako środki perswazji politycznej i nośniki przekazów językowych: obrazowanie Polaków i Polski w prasie węgierskiej z początku lat osiemdziesiątych XX wieku

PDF
Struktur
Studia Erasmiana Wratislaviensia = Wrocławskie Studia Erazmiańskie : zeszyt naukowy studentów, dotorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

Siehe auch

Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen