Details zum Objekt: O realizacji przez zarząd drogi publicznej obowiązku usuwania padłych zwierzątw świetle ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach

PDF
Struktur
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

Siehe auch

Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen