Details zum Objekt: Uwagi dotyczące ewolucji regulacji prawnych związanych z ochroną zabytków archeologicznych w świetle działalności poszukiwaczy zabytków w Polsce

PDF
Struktur
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

Siehe auch

Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen