PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Elementy zmiany i kontynuacji w polityce Rzeczypospolitej Polskiej wobec Chińskiej Republiki Ludowej po 2015 r.

Autor:

Habowski, Mirosław

Temat i słowa kluczowe:

Polska ; Chiny ; prawa człowieka ; 16+1 ; AIIB ; Nowy Jedwabny Szlak ; ideologizacja polityki zagranicznej

Abstrakt:

Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, iż w 2015 r. dokonał się jakościowy przełom w stosunkach polsko – chińskich. Autor zakłada, że owe relacje odbywają się w ramach imperialnego systemu międzynarodowego wyznaczonego przez globalną dominację USA, przynależność Polski do kierowanego przez to państwo bloku państw zachodnich i wyrafinowaną politykę ChRL, która selektywnie akceptuje zasady lansowane przez wiodące supermocarstwo, a jednocześnie świadomie pracuje na rzecz wzrostu własnej potęgi i konsekwentnie zmierza do zakwestionowania dominacji USA. Na poziomie krajowym na polską politykę wobec Chin wpływa przyjęty przez polskie elity władzy w ramach hegemonialnej socjalizacji po 1989 r. liberalno – demokratyczny system normatywny. Jego siła oddziaływania jednak słabnie wraz ze wzrostem gospodarczej potęgi Chin i jednoczesnym kryzysem gospodarczym USA i państw zachodnioeuropejskich.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISSN 2300-4282

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Mirosław Habowski ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

j.k.