60 lat Pracowni Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

19.12.2011

Pracownia Reprografii i Digitalizacji jest jednostką Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Jej głównym zadaniem jest zabezpieczanie najcenniejszych zabytków piśmiennictwa zgromadzonych w Oddziałach: Rękopisów, Starych Druków, Zbiorów Muzycznych, Kartografi cznych, Grafi cznych oraz w Kolekcji Śląsko-Łużyckiej, a także umożliwienie szerokim kręgom czytelników na całym świecie łatwego dostępu do nich.

W tym roku mija 60 lat działalności Pracowni Reprograficznej BUWr, zwanej na początku Stacją Foto-Mikrofilmową, i kolejno Pracownią Fototechniczną, Pracownią Mikrofilmową, Pracownią Reprograficzną, a dziś Pracownią Reprografii i Digitalizacji.

Więcej informacji w Przeglądzie Uniwersyteckim.

Inne aktualności

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji